Raadplegingen

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand. Dit komt de kwaliteit van onze zorg alleen maar ten goede!

Alle raadplegingen zijn volgens afspraak. Op afspraak dient u minder lang te wachten. Afspraken kunt u elke werkdag telefonisch maken tussen 08u00 en 19u00 op het nummer 055/42.27.60 of elke dag 24u per dag via de link naar onze elektronische agenda. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Wij vragen u uit respect voor de andere patiënten de gemaakte afspraak te respecteren en op tijd te komen. Indien u niet naar de afspraak kan komen, gelieve ons daarvan ruim op voorhand te verwittigen. Zo kan de vrijgekomen afspraak ten goede komen aan een andere patiënt!

Voor de raadplegingen op afspraak, graag enkele verduidelijkingen:

  1. Afspraken kan u alle weekdagen maken, bij voorkeur tijdens de spreekuren.
  2. Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
  3. Voorziet U een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
  4. Spoedgevallen kunnen tussendoor ten allen tijde in de praktijk opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding!

Door een spoedgeval (bv. hechting,…) kan de consultatie uitlopen en dient u wat langer te wachten. Daarvoor vragen wij uw begrip!

Huisbezoeken

Negen op tien keer is het mogelijk én verantwoord dat de patiënt toch naar de arts toe gaat ! In sommige andere landen gebeuren huisbezoeken slechts uitzonderlijk ! In de toekomst zullen er steeds minder huisartsen zijn, waardoor minder tijd vrij is voor verplaatsing naar de patiënt toe… Gelieve uw huisbezoek tijdig aan te vragen (liefst vóór 11u00). Enkel indien noodzakelijk akn u een dringend huisbezoek aanvragen. Gelieve bij de aanvraag steeds duidelijk te vermelden: naam en voornaam van de zieke, volledig adres en telefoonnummer.

Wilt u er AUB aandacht voor hebben dat uw huisnummer goed leesbaar is?

Bij een avond- of nachtbezoek is verlichting van uw huis geen overbodige luxe!