Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken in een groep een goede zaak is voor iedereen! Zo kunnen we kennis en informatie delen en is er een verhoogde beschikbaarheid met ruimere keuze van raadplegingsmomenten. Uiteraard houdt elke patiënt het recht op vrije artsenkeuze. Het kan echter zijn dat u geholpen wordt door een andere arts dan uw v keuze, namelijk in volgende omstandigheden:

  • Spoedgevallen worden door de snelst beschikbare arts behandeld.
  • Bij afwezigheid van de arts door vakantie, ziekte, bijscholing,…
  • De agenda van de arts is volzet.

We werken met hetzelfde elektronisch medisch dossier, overleggen dagelijks en zorgen zo voor continuïteit van de zorgverlening.